Tarief

Het tarief hangt onder meer af van de duur en de omvang van de opdracht.

Meijer Juridische Dienstverlening (MJD) werkt voor u op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief. Dat tarief is exclusief btw.

Bekijk ook deĀ algemene voorwaarden van MJD.