Rechtsgebieden

  • Contractenrecht (waaronder het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en algemene voorwaarden)
  • Verzekeringsrecht
  • Privacy
  • Wet op het financieel toezicht (Wft)
  • Elektronisch zakendoen

U wilt zaken doen met een bedrijf. Zijn de overeenkomst en de algemene voorwaarden die uw contractspartner u voorlegt redelijk? Is de overeenkomst die u hebt opgesteld waterdicht? En zijn uw algemene voorwaarden nog bij de tijd? Hebt u bijvoorbeeld uw aansprakelijkheid genoeg afgedekt?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. De eisen zijn strenger dan onder de Wet bescherming persoonsgegevens en de boetes hoger. Maar het is een misverstand dat niets meer kan. Voldoet uw bedrijfsvoering aan de AVG?

U hebt een commerciƫle actie bedacht. Mag u uw klanten daarvoor benaderen? Per e-mail? Per telefoon? Per brief? Zo ja, onder welke voorwaarden? En waaraan moet de communicatie voldoen?

Zomaar vragen die bij u kunnen opkomen.

Mogelijk hebt u niet de expertise in huis om die te beantwoorden. Of is dat wel het geval, maar wilt u uw tijd ergens anders aan besteden. Misschien hebt u behoefte aan een second opinion. Met dit alles helpt Meijer Juridische Dienstverlening u graag.