Rechtsgebieden

  • Contractenrecht (daaronder het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en algemene voorwaarden begrepen)
  • Verzekeringsrecht
  • Privacy
  • Wet op het financieel toezicht (Wft)
  • Elektronisch zakendoen

U wilt zaken doen met een bedrijf. Zijn de overeenkomst en de algemene voorwaarden die uw contractspartner u voorlegt redelijk? Is de overeenkomst die u hebt opgesteld waterdicht? En zijn uw algemene voorwaarden nog bij de tijd? Hebt u bijvoorbeeld uw aansprakelijkheid afdoende afgedekt?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is per 1 januari 2016 ingrijpend veranderd. U hebt misschien gehoord van de meldplicht datalekken. Ook zijn de boetes enorm gestegen. Verder komt de Algemene verordening gegevensbescherming eraan. Die gaat de Wbp in mei 2018 vervangen. De eisen worden dan (nog) strenger. Geen bedrijf of overheidsinstantie kan privacy meer laten voor wat het is. Voldoet u aan de eisen op dit gebied?

U hebt een commerciƫle actie bedacht. Mag u uw klanten daarvoor benaderen? Per e-mail? Per telefoon? Per brief? Zo ja, onder welke voorwaarden? En waaraan moet de communicatie voldoen?

Zijn uw producten Wft-proof? En hebt u uw processen op orde? Zo nee, welke juridische gevolgen heeft dat? Kunnen uw processen aan wat u hebt bedacht? Hoelang moet of mag u gegevens bewaren?

Zomaar vragen die bij u kunnen opkomen.

Mogelijk hebt u niet de expertise in huis om die te beantwoorden. Of is dat wel het geval, maar wilt u uw tijd ergens anders aan besteden. Misschien hebt u behoefte aan een second opinion. Met dit alles helpt Meijer Juridische Dienstverlening u graag.