Home

Meijer Juridische Dienstverlening (MJD) richt zich op interimwerkzaamheden als bedrijfsjurist.

Daarnaast verstrekt MJD juridisch advies.

MJD kenmerkt zich door een oplossingsgerichte aanpak.

Bedenken waarom iets niet kan, is meestal niet zo moeilijk. De kunst is om oplossingen te vinden, juridisch verantwoord en tegen acceptabele risico’s. Oplossingen die bij u en uw bedrijf passen. Want anders hebt u er niets aan.

Deskundigheid en degelijkheid mag u verwachten. En enthousiasme. Natuurlijk is MJD van de laatste ontwikkelingen op de hoogte. Niet om wetenschap te bedrijven, maar om, samen met u, te komen tot praktisch toepasbare oplossingen voor de juridische problemen waar u tegenaan loopt.

Daarbij gaat het vaak om risicoanalyse. Hoe groot is de kans dat zich iets voordoet en wat is in dat geval de impact op uw bedrijfsvoering? Anders gezegd: wat kost het in geld en reputatie als het niet gewenste voorval plaatsvindt?

MJD praat u niet naar de mond. Als iets juridisch echt niet mogelijk is, hebt u niets aan een adviseur die u dat niet durft te zeggen. U baseert uw beslissing dan immers op verkeerde informatie en loopt risico’s die u niet verwacht.

De kunst (en het leukst) is om te bedenken hoe het juridisch wel kan of nog net kan. In de praktijk is vaak met kleine aanpassingen in het proces meer mogelijk dan vooraf wordt gedacht.

In het logo ziet u een en ander terug: een strak (juridisch) kader, waarbinnen met creativiteit naar oplossingen wordt gezocht, zo nodig door van de gebaande paden af te wijken.